Örebro Paramotorklubb


Flygklubb sedan 1986

Dags att förnya din Licens för 2024

Skärmflygförbundet har lagt upp uppgifter om hur du förnyar din Licens för 2024 på www.paragliding.se


Om oss

Vår klubb är den enda av sitt slag i Örebro län som främjar sporten skärmflyg både med och utan motor.

För dem som friflyger, d.v.s. utan motor, är termikflygning ett begrepp som innebär upplevelserika utmaningar i lufthavet och är ett gemensamt kall.

Våra medlemmar njuter de utmaningar och upplevelser som naturen ger oss på underbara flygturer. Förutom aktivitet på hemmaplan gör medlemmar årligen resor tillsammans både inom Sverige och till lämpliga flyg ställen i övriga Europa och världen.

De flesta starterna på hemmaplan sker från vårt eget flygfält alldeles söder om Örebro.

All vår verksamhet är ideell men planerad flygverksamhet brukar ske regelbundet under vår, sommar och höst.


Örebro Paramotorklubb är en ideell förening som grundades 1986 av en grupp hängflygpiloter. 1993 kom skärmflygning in i verksamheten.
Därefter har även skärmflyg med motor (s.k. motorskärm eller paramotor) tillkommit.

Klubben är ansluten till Svenska Skärmflygförbundet som i nästa led är anslutna till Svenska Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

Klubbens verksamheter använder gemensamma resurser och man har liknande mål med flygverksamheten varför ett gott samarbete präglar och gynnar vårt utövande.

Vi har medlemmar från när och fjärran (ca 30 mils radie), du är också välkommen. För att flyga skärm krävs att du har en giltig licens.

Börja flyga

Skärmflygning


Skärmflyg både med och utan motor, är reglerat enligt lag. För att få flyga själv måste du inneha en giltig licens. Den får du efter genomförd och godkänd grundkurs.

Utbildning

Det är lite olika utbildningar och licenser för skärmflyg och paramotor. Utbildningen student för skärmflyg är grunden förflygning. För paramotor tillkommer moment specifika för flygning med motor.


Efter en grundkurs måste du bli medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Skärmflygförbundet för att få ut din licens.
Örebro Paramotorklubb är medlem i Svenska Skärmflygförbundet.


Mer info om utbildningar kan du hitta nedan 


Vindmätare

Hitta oss


GPS koordinater till fältet: 59°10'55.1"N 15°16'52.7"EKordinater
59.182194, 15.281470


Lokala flygregler och instruktioner

CTR och TMA
TMA börjar över klubbfältet

600 m - FL90 

Två områden där det lokalt råder Totalt flygförbud över eller genom.
(markerat på karta med rödfärg)

  • Fastigheter väster om flygfältet (den hästgård man passererar igenom, på väg till flygfält.

  • Fågelsjö område öster om flygfältGrönt och Gult område på karta visar område lämpigt för flygning från och till klubbfältet.


Styrelsen

Henric Höggren
Ordförande

Kontaktperson

Henric Höggren
Ordförande


Klubb Instruktör


Utfärdar tillstånd till icke medlem gällade start och landnig på klubbfält.

Styrelse ledarmöter

Mattias  S
Fredrik G
Daniel L
Johan S

Suppleanter (Peter G/Jyrkki T) Kassör/administratör
Jonas L
Kontaktperson


Kassör/administratör


Ansvara för andminstration, licenser samt hemsida och underhåll av flygfältet

Kontakta oss