Kallelse till årsmöte 2024  Örebro Paramotorklubb

25 februari 

Dags för årsmöte

Styrelsen för Örebro ParaMotorklubb kallar till årsmöte den 25 Februari.

  • Möte är klockan 10:00
  • Platsen är gymnastikhall i Ekeby skola

  • Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud

  • Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga på mötet


  • Fika kommer att serveras efter mötet.

  • Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta mötet eller senare lägga om skäl uppstår med hänvisning till lokalen.

  • Du anmäla dig till mötet längre ner på sidan, detta underlätta för styrelsens planering på plats, samt förberedande arbete.

  • Om möte inte kan hållas i fysisk form kommer en kallelse och inbjudan om förändring till digitalt möte att skickas ut via mejl till medlem, som även uppdateras på denna sida.

  • Efter mötet kommer medlemmarna gemensamt få möjlighet att packa om sina nödskärmar

Info och uppdateringar 

2024-01-23 : Mötes informationen upplagt på hemsida

2024-01-30 : Mejl till medlemmar utskickat

2024-02-21 : Påminnelse mejl till medlemmar utskickat

Anmälan till årsmötet 2024

 
 
 
Ja, Det kommer jag, efter årsmötet
Nej, Den är redan ompackad.